Obnova betónového bunkru so streľňou – Kataster Vysoká

Betónový bunker so strieľňou (1. Československá armáda na Slovensku).
Bunker umiestnený pri ceste Bohunice – Štiavnické Bane, kataster obce Vysoká, GPS súradnice: N48.391236° E18.776690°.

 

Betónový bunker so strieľňou vybudovaný na začiatku septembra 1944 na rozkaz veliteľstva armády
v Banskej Štiavnici. Bol súčasťou obrany Štampochu, vodnej nádrže pri ceste na Banskú Štiavnicu.
Obrana úseku spočiatku v sile jednej roty, neskôr posilnená o ďalšiu rotu. Veliteľom prvej roty s krycím
názvom Topľa 2 bol nadporučík v zálohe Jozef Paulus, veliteľmi čiat boli poručík v zálohe Ján Kutrľa,
podporučík Alexander Ladznianský, poručík Tohár, čatár Ťaťuris. Veliteľom ďalšej roty Topľa 1 bol
nadporučík Ján Pálka. Výzbroj obranného úseku tvorili 3 ťažké guľomety, 9 ľahkých guľometov, 1 sovietska
protitanková puška, pušky a ručné granáty. Nakoľko Nemci upriamili svoj nápor do priestoru Žarnovice
a Hronskej Dúbravy, bola časť roty Topľa 2 okolo 24. 9. 1944 presunutá z pozícií pri Štampochu na obranu
úseku Dolné Hámre (Bakoš 1975, 184n).
Bunker je situovaný pri ceste medzi obcami Bohunice a Štiavnické Bane. Strieľňa je orientovaná v smere
na Pukanec a Bohunice, čiže chránila smer do Banskej Štiavnice. Vo vzdialenosti 370 metrov sa nachádza
križovatka ciest na Majere, Bohunice a Banskú Štiavnicu, na ktorú je zo strieľne veľmi dobrý rozhľad.
Dobre strategicky zvolenú polohu potvrdzuje kontrola nad križovatkou, pomerne dlhým úsekom cesty,
otvoreným priestranstvom v celej šírke doliny a potenciálna úniková cesta posádky. V prípade ústupu stačilo
posádke zostúpiť 2 výškové metre a bola chránená horizontom.
Stavba bunkra prebehla priamo na mieste. Je zahĺbený, odliaty z betónovej zmesi tvorenej hrubou kamennou drťou s prímesou piesku, cementu a vody z blízkeho potoka. Ako prvé boli do debnenia odliate tri steny,
dve bočné a čelná so strieľňou. Odlievanie prebehlo na niekoľkokrát z dôvodu malého množstva betónu
zarobeného na jednu várku. Poukazuje to na použitie miešačky alebo ručné miešanie vo väčšej nádobe. Medzi
jednotlivými vrstvami sú viditeľné rozdiely v pomere materiálov obsiahnutých v betónovej zmesi. Na ľavej
bočnej stene je napríklad evidentných minimálne 6 rozdielnych vrstiev – stena liata minimálne šiestimi várkami
betónu. Otvor strieľne je smerom von zošikmený do strán pod uhlom približne 50 stupňov. Po dokončení stien
bolo pripravené debnenie na odliatie stropu, na hotové debnenie boli priečne položené oceľové I profily.
Následne bola betónovou zmesou vyliata stropná doska, rovnako na viackrát. Stropná doska bola zhora zahladená do prierezu nízkej klenby kvôli odtekaniu vody. Konštrukcia bunkra pôsobí ako narýchlo vybudovaná, spĺňa však svoj účel a vzhľadom na výstavbe po začiatku povstania, v dobe, keď bolo územie Slovenska už
obsadzované nemeckými jednotkami, ide o dobre umiestnený bunker poskytujúci 1. ČSA kvalitný bod obrany.
Rozmery: 250 x 205 x 200 cm, hrúbka stien 30 cm, hrúbka stropnej dosky 35 až 40 cm, strieľňa v tvare obdĺžnika o rozmeroch 40 x 50cm vyosená do ľavej časti čelnej steny.

Viac