Obnova zelenej Európy

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a nedávny výskum (EEA) ukazujú, že až 80 % európskej biodiverzity je v zlom stave a že menej ako 30 % riek možno považovať za „živé“ a zdravé. Topenie permafrostu a ľadovcov, nezvyčajne vysoké teploty v (subarktických) zónach a degradujúce rašeliniská a mokrade predstavujú ďalšie varovania.

Neudržateľné poľnohospodárske postupy, fragmentácia ekosystémov a strata biodiverzity, zosilnená globálnym otepľovaním, viedli k poklesu zdravia ekosystémov a rozsiahlej degradácii pôdy v celej Európe.

Chceme dosiahnuť aspoň čiastočnú obnovu pôvodných lesov ich ochranou a výsadbou prirodzených drevín
Pokiaľ sa nám podarí čo i len čiastočná obnova bude to obrovský úspech, pretože s obnovenou príroodou sa do systému vracajú aj pôvodné živočíchy

Dopyt po dreve je možné nahradiť rýchlorastúcimi stromami ako je napr paulownia ktorá už v 8roku života dosahuje veľkosť 35ročného dubu.
Výhody: zachranuje pôvodné stromy, pohlcuje až 10x viac oxydu uhlicitého ako iné stromy, je neinvazívna, 30kg lístia z jedného stromu, ktoré možu služiť ako potrava pre zvieratá alebo ako hnojivo

Biodiverzita je základom pre planétu aj ľudí. Poskytuje nám čistý vzduch a vodu, jedlo a lieky. Biodiverzita je však v kríze.
S narastajúcimi a dlhotrvajúcimi suchami a požiarmi, ktoré poškodzujú milióny hektárov poľnohospodárskej pôdy, horských oblastí,lesov a záplavy ohrozujúce stratu vidieckych aj mestských oblastí, degradácia rašelinísk spôsobujúca ďalšie straty uhlíka a topenie permafrostu postihujúce arktické aj horské pásma, Európska ekologická kríza nebola nikdy tak hrozná.
Rast európskej populácie sa zhoduje so stratou biodiverzity, ale aj s urbanizáciou vedúcou k fragmentácii.
Predpokladá sa, že zmeny klímy, ako je vysychanie v južných a vnútrozemských regiónoch, a zvýšené zrážky v iných oblastiach sa zintenzívnia, čo ohrozí ekosystém. Jadrom príčin sú desaťročia zlého a nevhodného hospodárenia s pôdou a extrémny výrub lesov.