Plánovaná rekonštrukcia Bunka

V pláne máme rekonštrukciu bunkra ropíka vz 37 v katastri obce Malé Leváre.