Naše ciele

Základným poslaním Združenia je ochrana životného prostredia, prírody a krajiny
Projekty ktoré by aspon trochu dokázali pomôcť životnému prostrediu a ovzdušiu.
Zalesnenie min 2ha pôdy každý rok, to je cca 2000 stromov
Vysádzanie rýchlorastúcich neinvazívnych stromov , ktoré nahradia dopyt po dreve pôvodných stromov

Tvorba environmentálnych projektov, ktorých cieľom je prehlbovať úctu k prírodnému a kultúrno-historickému bohatstvu.
Prírodné a kultúrno historické dedičstvo je to jediné čo nám tu predkovia zanechali a boli by sme radi ak by sa nám to podarilo zanechať aj pre budúce generácie.
Čistenie lesov potokov a riek od odpadu.
Starostlivost o historické pamiatky ich údržba a čistenie od odpadu/grafitov.

Zachovať historické pamiatky a predmety
Zachrániť a obnoviť, čo najviac chátrajúcich a zarastených miest, na ktoré už všetci zabudli a vrátiť im opäť svoje čaro.

Zbierky na záchranu prírody, historických pamiatok a premetov
Zbierky na:  Vysádzanie stromov v odlesnených oblastiach krajiny
Vysádzanie stromov ktoré pohlcujú oxid uhličitý ktorý spôsobuje oteplovanie našej planéty
Záchranu historických pamiatok a historických predmetov pre budúce generácie

„Ten, kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.“
—  John Fitzgerald Kennedy