2%

Tlačivo 2%
Budeme radi za každý dar a podporu IBAN: SK19 8330 0000 0022 0209 1229

Právnické osoby:
European Heritage o.z.
IČO: 53771320
Právna forma: Občianske združenie
Dolné Obdokovce 64
951 02

Ďakujeme